hypnotherapie Tilburg en omstreken logo

Hypnotherapie in Tilburg e.o.

Aan de slag binnen HypnoprevenT:

Waar traditie en de standaard de creativiteit laat sterven verdwijnt de magie in het vinden van de eigen oplossing

Uitgaande van de moderne hypnotherapie ‘voortgekomen uit het werk van Milton H. Erickson’ (arts, psychiater, onnavolgbaar hypnotherapeut en ‘wounded healer’) ben jij altijd het uitgangspunt. Je bent immers zoveel meer dan het probleem of om in een protocol of theorie gepast te worden en daarmee tekort gedaan worden. Jouw onbewuste processen zijn daarbij een bron van energie, creativiteit en wijsheid.

Afhankelijk van je proces en probleem is mijn persoonlijke en ervaringsgerichte benadering ‘holistisch’ en afwisselend: direct / indirect, passief / actief, ont-spannen / dynamisch, altijd uitnodigend / soms strategisch uitdagend om je eigen kracht te ervaren, de wijsheid van je lichaam volgend, realistisch en in-tuïtief. ‘Down to earth’ spiritueel ofwel ‘met beide voeten op de grond’. Daarbij ben jij altijd het uitgangspunt vanuit je eigen behoeften, mogelijkheden en verlangens.

Er wordt o.a. gewerkt vanuit:

Samenwerking / gespreksvoering / ervaringsgericht leren / hypnotisch begeleiden / informele hypnose / formele hypnose / zelf-hypnose* / benutten van spontaan optredende trance-momenten / benutten van onbewuste responsen / taal van het onbewuste / huiswerkopdrachten* / oefenen met nieuw gedrag* / zelfhulp-technieken. Dit alles vanuit een rekbaar behandelplan en een benutten van wat zich vanuit het onbewuste spontaan aandient of wordt opgeroepen. Een boeiend herontdekken van wat er altijd al bleek te zijn om opnieuw over te beschikken. *(daar waar passend in je proces)

Wat je kunt verwachten binnen Praktijk HypnoprevenT 

 • Je wordt optimaal betrokken in je eigen bewuste en onbewuste proces
 • Je klachten, problemen verminderen, worden hanteerbaar of verdwijnen
 • Verandering in je eigen ‘natuurlijke’ tempo
 • Jij staat centraal binnen betrokken en toegewijde samenwerking
 • Je komt tot de kern van de (oor)zaak en gaat mogelijkheden zien
 • Er wordt naar je geluisterd zonder te verzanden in doelloos gepraat
 • Er is integriteit, privacy, beroepsgeheim en evaluatie
 • Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig
 • Mits aanvullend verzekerd vergoeding door vele verzekeraars
 • Je werkt met een geregistreerd hypnotherapeut
 • Geen (lange) wachtlijsten

HypnoprevenT zet sinds 2010 moderne hypnotherapie in als methode voor hoofd, hart en lichaam.