hypnotherapie Tilburg en omstreken logo

Hypnotherapie in Tilburg e.o.

Moderne hypnotherapie

Ieders visie van de werkelijkheid is net zo uniek als iemands eigen vingerafdruk. Er zijn geen twee mensen gelijk..., geen twee mensen die dezelfde zin op dezelfde manier begrijpen. Dus als je met mensen omgaat, probeer ze niet aan te passen aan jouw concept van wat ze zouden moeten zijn.

Uitgaande van bovenstaande tekst wordt daarom bij moderne hypnotherapie (ontwikkeld door Milton H. Erickson) vanuit samenwerking vooral jij zelf optimaal als uniek persoon actief betrokken vanuit je gedrag, denken, voelen en ooit opgedane leerervaringen. Telkens wordt ‘in- en toestemmend’ je probleem oplossend vermogen uitgenodigd. Je wordt bewust en onbewust dus gestimuleerd in het met elkaar vinden van jouw eigen onbewuste vaardigheden en hulpbronnen, richting oplossing. Trance vormt daarbij een belangrijk deel van de sessies en dit kan in vele vormen.

Het hypnotische- ofwel het trancewerk doe je in een lichte trance onder therapeutische begeleiding zoveel mogelijk zelf. Dus jij als mens staat centraal en werken we vanuit jouw onbewuste. Onbewust is er immers meer mogelijk dan je ‘tot nu’ bewust denkt te weten. Dit vergroot jouw keuzemogelijkheden. Je krijgt meer regie over je zelf en bevordert daarmee je levenskwaliteit. Gebaseerd op de Moderne Hypnotherapie vertrek ik daarbij als richtlijn vanuit mijn ingegeven B.A.S.A.A.L – Principe. Vanuit dit principe wordt er zelden standaard gewerkt. Mensen zijn immers niet standaard en willen daarom alles behalve dan de standaard benaderd worden.

B.A.S.A.A.L – Principe

‘Basaal’ in het woordenboek staat voor: ‘Behorend tot of gelegen in de basis’ dus in jezelf. Binnen HypnoprevenT staat het B.A.S.A.A.L – principe voor de waarden: Betrokkenheid, Authentiek, Spontaan, Acceptatie, Autonomie en Leren centraal. Bewust of onbewust beschikt ieder mens over deze waarden of verlangt men er sterk naar terug.

Betrokkenheid: In een therapeutische klimaat zijn jij en ik vanuit vertrouwen, veiligheid en acceptatie op elkaar betrokken. Zo ben jij vanuit samenwerking aldoor uitnodigend’ te betrekken op jouw eigen onbewuste domein en proces.

Authentiek: Ieder mens heeft een streven naar Authentiek zijn (zich zelf willen zijn, blijven of worden) waarbij jij als mens alsook je overtuigingen, waarden, gedragingen, gewoonten even uniek zijn als jouw eigen vingerafdruk.

Spontaan: Wat zich spontaan aandient in het moment vanuit het onbewuste domein is het meest ‘natuurlijke’ aan expressie wat een behoefte naar vrijheid, groei en leren wil vervullen.

Acceptatie: Door ‘dat wat er is’ geaccepteerd wordt, kan het worden benut ter verandering, transformatie of beweging richting je eigen hulpbronnen, oplossing en antwoorden die van binnenuit komen.

Autonomie: Voor ieder mens is autonomie een vrij willen zijn van dat wat belemmert of waar men op zijn minst controle over wil hebben. Zelfbepaling en zelfwerkzaamheid hebben voor ieder mens dan ook een hoge prioriteit.

Leren: In plaats van dat jij als mens een te programmeren, of instructies opvolgend mechanisme zou zijn ben je als mens vanuit contact met ‘hoofd, hart, lichaam en omgeving’ vooral een ervaringsgericht lerend organisme. Men kan niet ‘niet’ leren. Leven is immers leren, afleren, herzien, onderzoeken, (her)ontdekken, herevalueren, nieuwsgierig zijn. ‘Ervaren’ is daarbij de beste leermeester.

Binnen de moderne hypnotherapie kunnen waar nodig andere methodes worden ingezet of met elkaar worden gecombineerd.
Deze methodes zijn:

HypnoprevenT zet sinds 2010 moderne hypnotherapie in als methode voor hoofd, hart en lichaam.