hypnotherapie Tilburg en omstreken logo

Hypnotherapie in Tilburg e.o.

NLP

NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) is een communicatie- en veranderingsmodel ontwikkeld in de jaren ’70. NLP heeft een therapeutische oorsprong en is mede ontstaan door wijlen de befaamde hypnotherapeut Milton Erickson. Deze heeft een grote invloed gehad in de modernisering van de hypnotherapie.

NLP gaat over de wisselwerking tussen ons zenuwstelsel (Neuro), ons taalgebruik (Linguïstisch) en het reageren vanuit interne Programma’s. In het Engels wordt NLP steeds vaker Neuro Linguistic Processing genoemd. Dit is omdat het woord Programmeren het idee op doet roepen dat mensen geprogrammeerd zouden worden. Met NLP onderzoek je waar je zo effectief mogelijk naar toe wilt en wat je daarin tegenhoudt door die beperkende processen.

Deze processen zijn sterk bepaalt door filters. Filters kunnen zijn: Criteria/waarden, overtuigingen, je interne weergave (zien, horen en voelen), denkstijlen etc. Processen zijn te herzien om een bepaald resultaat te realiseren.

NLP gaat er van uit dat er een verschil is tussen de wereld buiten ons en de interne beeldvorming van die buitenwereld. NLP gaat daarbij ook over informatieverwerking. Er ontstaat door deze verwerking een soort van interne kaart van waaruit je reageert op de wereld om je heen. NLP noemt deze interne kaart de ‘structuur van de subjectieve ervaring’. 

Met NLP verander je deze subjectieve ervaring en daarmee je eigen interne houding ten behoeve van je eigen ontwikkeling. NLP zegt dan ook: ‘De kaart is niet het gebied’. Deze ‘beperkte’ interne kaart wordt binnen HypnoprevenT verrijkt door herkenning van je strategieën, patronen, structuur en het inzetten van NLP-technieken. Je interne kaart wordt verrijkt en je ziet meer routes aan mogelijkheden ontstaan.

Voordelen voor jou o.a:

  • Bewustwording
  • Meer invloed op jezelf
  • Meer keuzevrijheid

HypnoprevenT zet sinds 2010 moderne hypnotherapie in als methode voor hoofd, hart en lichaam.