hypnotherapie Tilburg en omstreken logo

Hypnotherapie in Tilburg e.o.

Ons slimme onbewuste

Ons trage bewuste 

Ken je dit: Je kunt een sleutel niet vinden, je geeft het op en gaat naar bed. Ergens rond 04:00 uur in de ochtend wordt je wakker want je weet weer waar die sleutel ligt. Het onbewuste is door blijven zoeken terwijl je sliep. Dit kennen we ook als we bijvoorbeeld niet op een naam kunnen komen. We houden op met bewust denken en het onbewuste zoekt verder. Zo weten we bijvoorbeeld ook flitsend snel of iets goed of niet goed voelt. Dit noemen we dan intuïtie. Vaak zeggen we dan: ‘Eigenlijk wist ik het onbewust al’.

Feit: In de moderne psychologie en in de neurowetenschappen is het al lang een feit: Onbewuste processen spelen voor 95% de hoofdrol in bijna al ons ge-drag, voelen en denken. Het onbewuste is dus onontkoombaar in ons dagelijkse functioneren.

Feit: Heel de dag door, een leven lang slaan we prikkels(horen, zien, voelen, ruiken, proeven) op. Die worden uitgefilterd door te ‘vergeten’, of ‘tijdelijk’ te parkeren. Maar goed ook want als dat niet zou gebeuren zouden we al gauw ‘mentale kortsluiting’ hebben. Al die binnenkomende te verwerken informatie is dus niet optimaal te evalueren met ons trage bewuste denken. In die zin neemt het onbewuste alles vooral snel en letterlijk in zich op.

Daarnaast weten we allemaal dat we op jonge leeftijd zo wie zo onvermogend waren om ‘logisch’ te kunnen evalueren! We reageerden toen vanuit onze ‘kinderlogica’. Optimaal evalueren schiet echter ook te kort door bijvoorbeeld: stress, emoties, stemming, gebeurtenis.. ‘Hoe’ of ‘wanneer’ dan ook…, tekort geschoten evaluatie door het ‘trage bewuste’ kan voor problemen gaan zorgen

Een probleem kan niet opgelost worden binnen het niveau waar het is ontstaan.

Ons slimme onbewuste:

Zoals gezegd: het snelle onbewuste neemt alles letterlijk in zich op. Zowel positief als negatief. Manieren van onbewust denken, doen en voelen zijn geautomatiseerd geraakt door ons snelle onbewuste. Vaak kan dit nu problemen geven. Zo kunnen in reactie op bepaalde situaties, mensen, gebeurtenissen, gevoelens, gedachten door jou ‘onnodig’ als belemmerend ervaren worden in je dagelijkse leven. Je kunt daar bewust over denken of praten er komt echter vaak geen oplossing of antwoord vanuit dat ‘trage bewuste denken’.
Kortom: het slimme onbewuste met zoveel wonderlijke eigenschappen is een reservoir van ‘vergeten kennis’ en mogelijkheden. Hierin kan men zoeken, vinden, leren, herzien, herevalueren en kan men gaan integreren met bewuste processen. Vandaar dat binnen HypnoprevenT hypnotherapie voor veel mensen hét instrument bij uitstek is gebleken.

HypnoprevenT zet sinds 2010 moderne hypnotherapie in als methode voor hoofd, hart en lichaam.