hypnotherapie Tilburg en omstreken logo

Hypnotherapie in Tilburg e.o.

Transactionele analyse

TA (Transactionele Analyse) is een nog steeds actuele persoonlijkheidsmodel. De TA is ontwikkeld in de jaren ’50 door Eric Berne. TA werd bekend als een helder en toepasbaar model voor groei en verandering. TA wordt gekenmerkt door een praktische toepasbaarheid en gaat er sterk van uit dat je niet ziek hoeft te zijn om toch beter te worden.

Er wordt vanuit gegaan dat je als mens al vroeg in het leven conclusies trekt die kunnen leiden tot besluiten die een script vormen. Deze beperkende of stimu-lerende besluiten en een ooit negatief of positief gevormd script kunnen de rest van je leven van invloed blijven. Daardoor wordt je levensloop (de rode draad) in belangrijke mate bepaalt. Het negatieve script is jouw tegenwerkend terwijl het onderliggende positieve script jouw ten dienste wil zijn. Deze twee conflicteren met elkaar waardoor klachten of thema’s op psychisch en emotioneel vlak in je leven kunnen ontstaan of zich blijven herhalen.

Eric Berne merkte tevens op, dat er ‘drie ego-posities’ in mensen zijn te onderscheiden. Dit zijn:

  • De Ouder positie: Gaat over geboden en verboden van onze ouders zoals: Dat mag niet/kan niet/hoort niet. Je moet/moet niet.
  • De Volwassene positie: Wie, wat, waar, wanneer, waardoor en hoe.
  • De Kind positie: Vrij/natuurlijk of aangepast. Niet kunnen/niet mogen. Dit is sterk bepaalt door de verboden/geboden van onze opvoeders

Deze drie posities vormen de structuur van onze persoonlijkheid. In ons dagelijkse leven verkeer je wisselend in één van deze posities. Dit bepaald jouw omgang (communicatie) met je omgeving en jezelf. Het is wenselijk dat er een evenwicht is tussen deze posities, anders ontstaan er problemen. HypnoprevenT kijkt waar nodig naar deze disbalans en het bevorderen van het er onderliggende positieve script.

Voordelen voor jou o.a:

  • Beter contact met jezelf
  • Betere communicatie met je omgeving
  • Je negatieve rode draad een positieve richting kunnen gaan geven

HypnoprevenT zet sinds 2010 moderne hypnotherapie in als methode voor hoofd, hart en lichaam.