hypnotherapie Tilburg en omstreken logo

Hypnotherapie in Tilburg e.o.

Visie (uitgangspunten) en Doel:

 • Ieder mens is net zo UNIEK als zijn/haar eigen unieke vingerafdruk.
 •  Ieders onbewuste is minstens net zo belangrijk als het bewuste
 • Ieder mens is een bewust en onbewust lerend wezen.
 • Ons lichaam reageert spontaan vanuit het onbewuste altijd als eerste!
 • In plaats van je te programmeren is ervaren de beste leraar.
 • Evolutionair bezien kiezen mensen voor mogelijkheden, groei en ontwikke-ling.
 • Omgeving, lichaam en geest zijn als systeem aldoor met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar!
 • Ieders bewuste en onbewuste is rijk aan hulpbronnen en vaardigheden om tot positieve verandering te komen!
 • Het onbewuste beschermt altijd wanneer (nog) nodig blijkt en reikt welwil-lend aan wanneer daar toe uitgenodigd.
 • Ieder mens draagt een zelf-herstellend en harmoniserend vermogen in zich wat is te beïnvloeden!
 • Mensen maken de meest beste keus waar ze op een bepaald moment over beschikken! Zie ook: Moderne Hypnotherapie

Hypnotherapie praktijk HypnoprevenT heeft daarom tot DOEL:

Jouw realistisch en betrokken te begeleiden bij je individuele ontwikkeling, probleem- of thema gerelateerde veranderingsprocessen. HypnoprevenT legt daarom de nadruk op het voortdurend aan bod laten komen van jouw eigen ‘onbewuste unieke repertoire van reageren, vaardigheden en mogelijkheden’.
Alleen dat wat van jouw is, is te versterken en positief opbouwend vorm te geven.

Vanuit samenwerking vinden we met elkaar je eigen vermogens en instrumenten passend in de richting van je eigen antwoorden en oplossingen. Verandering dus van binnen uit! Zo kunnen, zelfregie, keuzes, veerkracht, zelfredzaamheid en oplossingen weer binnen je bereik komen. Kortom: Met hypnotherapie wordt je zeker niet perfect. Wel kom je bij je eigen sterkte en levenskwaliteit van waaruit je wilt leven, doen en laten in je dagelijkse leven.

HypnoprevenT zet sinds 2010 moderne hypnotherapie in als methode voor hoofd, hart en lichaam.