hypnotherapie Tilburg en omstreken logo

Hypnotherapie in Tilburg e.o.

Vraag en antwoord

HypnoprevenT heeft het streven om hypnotherapie, hypnose en de mogelijk-heden van het onbewuste onder de mensen te brengen. Te vaak nog is bij vele mensen door TV-programma’s en showhypnose een beeldvorming ontstaan die dit nuttige en zinvolle instrument een verkeerde betekenis bezorgt. In toenemende mate echter hebben steeds meer mensen de voordelen mogen ervaren van hypnotherapie binnen HypnoprevenT.
   
Staat je vraag hier niet bij? Neem dan gerust contact met mij op. Dit kan middels het contactformulier of telefonisch.

Klik op één van de onderstaande vragen:

HypnoprevenT: Voor moderne hypnotherapie, ook wel hypno-psychotherapie genoemd, is geen verwijzing nodig. Bij twijfel over een ‘vage’ psychosomatische klacht is wel uitsluitsel van een huisarts nodig. Dit kun je doen middels het opvragen van een verwijsbriefje van je huisarts. Hypnotherapie is niet een vervanging van een ‘gaande’ reguliere behandeling elders. Wel kan regelmatig hypnotherapie daar in sommige gevallen een aanvulling op bieden. Dit kun je bijvoorbeeld voorleggen aan je huisarts als dit wenselijk voor je mocht zijn.

Mits aanvullend verzekerd wordt ‘Hypnotherapie’ ten dele vergoedt. Kijk voor meer informatie verder onder: Tarieven en vergoeding of kijk onder de link hierna: www.zorgwijzer.nl/vergoedingen/hypnotherapie voor info en veranderingen.

HypnoprevenT: Hoewel hypnose als woord afgeleid is van het Griekse woord ‘hypnos’ wat ‘slaap’ betekent is hypnose alles behalve slaap. De hypnothera-peut moet immers met je kunnen communiceren. Tegenwoordig is met her-senscans tijdens hypnose duidelijk volop breinactiviteit te zien die er in slaap niet is. De neurowetenschappen onderzoeken het verschijnsel ‘meditatie’ en ‘hypnose’ al sinds jaren en wordt er steeds meer ontdekt door de tegenwoordig zeer geavanceerde hersenscans en te meten hersengolf-frequenties..

HypnoprevenT: Hypnose of trance is een menseigen evolutionair verschijnsel. Dit verschijnsel bestond al toen de woorden ‘hypnose’ en ‘trance’ nog bedacht moesten worden. Meditatie is een methode die zo’n 2500 jaar voor Christus ontwikkeld is en waar het Boeddhisme uit voortgekomen is. Hypnose of trance-fenomenen zijn door een hypnotherapeut actief op te roepen middels bepaal-de methodes voor een te behalen therapeutisch doel. Meditatie alsook het hui-dige ‘mindfulness’ is daarentegen een passief ‘zonder oordelen’ waarnemen en heeft niet meteen een therapeutisch doel in zich. Sluit niet uit dat meditatie onbedoeld toch ‘prima’ enkele wenselijke voordelen kan brengen.

HypnoprevenT: Stoppen met roken kan snel gaan. Aanpakken van rouw of trauma vraagt natuurlijk meer tijd. Snelle beloftes is een trend in deze snelle wereld. In de regel geld dat Hypnotherapie geen ‘toverstafje’ of een ‘quick fix’ is maar vooral een gezamenlijk proces. De beste verandering is de ver-andering die vanuit samenwerking zich in ‘natuurlijk’ tempo binnen jou vol-trekt. De ‘slechts één sessie belofte  is vaak in de wereld gekomen door het bijwonen van showhypnose en geeft een vertekent beeld bij mensen. Showhypnose is immers geen therapeutische setting en er is geen therapeutisch doel! Presentaties van ‘populistische’ vormen van hypnose’ geeft helaas nog steeds een vertekent beeld bij mensen. Te vaak nog raken mensen hierdoor betoverd. HypnoprevenT en menig collega als serieus daartoe opgeleid hypnotherapeut distantieert zich dan ook van dergelijke ‘populistische’ vormen van hypnose en uitspraken.

HypnoprevenT: Showhypnose ook wel toneelhypnose genoemd staat voor vermaak en sensatie waarbij uit ongeveer een tiental mensen door de show-hypnotiseur enkele mensen worden geselecteerd die zeer suggestibel zijn. Deze mensen geven ‘zijn’ optreden de grootste kans van slagen. Deze mensen hebben ook nog altijd op een bepaald niveau besef van de aanwezigheid van het publiek welke een grote psychologische factor of druk is om dus maar mee te werken. Je wilt immers niet afgaan! Mensen die vrijwillig op het podium verschijnen hebben geen therapeutisch doel en hebben ook vaak al iets theatraals in zich. Besef dus dat showhypnose ter vermaak …, zeker geen hypnotherapie is!! en soms vervelende nawerkingen kan hebben doordat ‘iets’ onbedoeld toch is geraakt.

HypnoprevenT: Deze vraag is meestal gevoed door wat mensen hebben gezien in films, media of op sensatie gerichte showhypnose. Mensen doen echter niks vanuit hun waarden en normen tijdens de hypnose wat ook niet buiten de hyp-nose wordt gedaan vanuit diezelfde waarden en normen. Het onbewuste voelt dat feilloos aan en beschermt je eerder in zekere zin. Zo wie zo is werken met hypnose en een daartoe opgeleid hypnotherapeut veilig en wordt door velen als prettig ervaren! Ook in de reguliere hulpverlening wordt regelmatig gewerkt met hypnose. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan chirurgen, anesthesisten, verloskundigen, tandartsen…., Dit wordt dan medische hypnotherapie genoemd!

HypnoprevenT: Controle verliezen is vaak een gedachte die ontstaan is door wat mensen bij de diverse showhypnoses in het land, op TV of in enge films hebben gezien. Show- ofwel toneelhypnotiseurs en hypnotiseurs vertrekken meestal vanuit het ‘controle’ willen hebben over de andere persoon. In het werken met een erkend hypnotherapeut merk je echter dat de hypnotherapeut vooral werkt aan het  meer controle krijgen over  jezelf, je gedachten en gevoelens. Tevens vertel je niets wat je niet wilt vertellen. Daarbij kun je zelf altijd de trance onderbreken. Vandaar dat voor steeds meer mensen een erkend hypnotherapeut de voorkeur heeft.

HypnoprevenT: Veelal kunnen mensen zich alles herinneren na de hypnose. Het ‘slimme’ onbewuste parkeert echter wel ‘s bepaalde ervaringen waar je nu nog niet aan toe bent of samen met de hypnotherapeut wordt een bepaalde ervaring tijdelijk geparkeerd zodat je in je dagelijkse leven ‘tussen de sessies in’ er geen last van hebt. In de sessies daarna kan dan ‘de draad’ weer gewoon opgepakt worden waar voorheen gestopt is.

HypnoprevenT: Dit Is moeilijk te zeggen van te voren omdat ieder mens en klacht uniek is en afhangt van motivatie, de klacht, hoe lang die bestaat en iemands persoonlijke omstandigheden, Vaak is iemand met 3 tot 8 sessies geholpen of ervaart sterke vooruitgang of vermindering van de klacht. Soms pas na tien sessies of meer. Kortdurende therapie heeft meestal 3 tot een maximum van 15 sessies. Telkens na vijf sessies is er een evaluatie. Tenzij men eerder klaar is natuurlijk! Realistisch geldt in de regel:  ‘Kort als het kan. Lang waar nodig’ en in overleg met elkaar. Betreft frequentie is 1x per week het meest gunstig betreft continuïteit. In de regel voldoet 1x per 2 weken. Vaak ook afhankelijk van probleem en proces.

HypnoprevenT: Coachen en therapie liggen dicht bij elkaar. Verschil is echter dat je bij coaching, je psychisch gezond te noemen bent maar iets verbetert wilt zien in bijvoorbeeld je werk, studie of privé. Er wordt telkens vertrokken van hier en nu naar een doel vanuit een ontwikkelingsvraag in plaats van een (psychosociale) hulpvraag. Er zijn dus geen langdurige of telkens terugkerende klachten/problemen van psychische en emotionele aard die het coachen kunnen doen stagneren. Soms blijkt het kiezen voor coaching echter onbewust een dekmantel te zijn voor juist wel een onderliggende problematiek of een onbewuste dynamiek. Therapie heeft dan de voorkeur. In therapie zitten altijd ook coachende fases. In coaching is er weinig of geen therapeutische periode. Sluit niet uit dat coaching soms wel een therapeutische werking kan hebben. Coaching kan tevens aansluiten ‘tijdens of volgen’ op een therapeutisch proces als aanvulling of bij afronding van iemands proces.

Het is een misvatting dat mensen niet uit de hypnose of de trance zouden komen. Je komt altijd uit de trance. Bij een afgesproken signaal kom je gewoon weer terug in je dagelijkse waakbewustzijn. Het minste wat kan gebeuren is dat de trance gewoon overgaat in een slaap bijvoorbeeld als de hypnotherapeut minder contact met je maakt. Vanuit deze slaap wordt je dan gewoon wakker net zoals je bijvoorbeeld na het niet horen van de wekker uiteindelijk toch wakker wordt!

HypnoprevenT zet sinds 2010 moderne hypnotherapie in als methode voor hoofd, hart en lichaam.