hypnotherapie Tilburg en omstreken logo

Hypnotherapie in Tilburg e.o.

Wanneer hypnotherapie?

Oorzaken

Oorzaken te over: Mensen zijn oorzaak/gevolg denkers en zoeken buiten zichzelf veelal oorzaken en die kunnen talloos zijn. De opvoeding kan de oorzaak zijn, mijn familie is de oorzaak, onwetendheid kan een oorzaak zijn, het weer of de politiek kan een oorzaak zijn, een gebeurtenis kan een oorzaak zijn, etc.., Epictetus (een Grieks filosoof) zei echter (50 jr. na Chr) toen al:

Mensen raken niet van streek door de gebeurtenissen, maar door de manier hoe’ ze denken over die gebeurtenissen.

wanneer hypnotherapie

HypnoprevenT bij welke klachten:

Hypnotherapie is voor steeds meer mensen binnen Praktijk HypnoprevenT een krachtig, creatief en leerzaam proces gebleken. Dus als ook jij aan de slag wilt met mij die net die andere vragen stelt of juist net iets verder doorvraagt. Accepteert wat er is en jouw onbewuste erbij betrekt dan kunnen we samen dat proces aangaan. Zo ga je dan een andere kijk op zaken krijgen. Je gaat weer lichtpuntjes zien. Eindelijk krijgt dat een plek wat jou al te lang emotioneel belast. Je leert of herontdekt ‘vergeten’ vaardigheden en onvermoede hulpbronnen in jezelf. Deze gaan je ondersteunen en verder helpen richting oplossing. Kijk ’s hieronder waarin jij je klacht(en) herkent?

BASIS PROBLEMEN:
Schuldgevoelens, zich vaak tekort gedaan voelen, er niet mogen zijn, wrok, zich wegcijferen, machteloosheid, je zelf niet goed genoeg vinden, kwetsbaarheid, over aangepast gedrag, miskennen van gevoelens en behoeftes, blokkeren van energie, onverschilligheid, over bezorgdheid, geen fouten mogen maken, negatief zelfbeeld…,

PSYCHO-SOMATISCHE KLACHTEN: 
Gespannen maag, hyperventilatie, hoofdpijn/migraine, tandenknarsen, algehele lichamelijke maar niet te verklaren onrust, vage of onverklaarbare lichamelijke klachten*

DIVERSE PSYCHISCHE KLACHTEN: 
Wisselende stemmingen, overspannenheid, somberheid, prikkelbaar zijn, slecht slapen, ervaren van vastzitten of geblokkeerd zijn,

ANGSTKLACHTEN: 
Faalangst, school- of rijexamenvrees, spreek- of presentatie-angst, algemeen angstig gevoel, angst na een ingrijpende gebeurtenis, fobie voor (dieren / situaties / plaatsen…etc), angst voor onweer, angst voor donker

SPANNINGSKLACHTEN: 
Burn-out meer weten Klik hier gespannen gevoel, slaapproblemen, hoofdpijn, stress, vermoeid, prikkelbaar, futloos,

GEVOELENS/EMOTIES: 
Onbestemde gevoelens, onrust of vaak lastige emoties ervaren. Te veel voelen, weinig of niks voelen. Emotionele ballast (bang/boos /bedroefd…, etc) los willen laten. Terugkerende of aanhoudende ‘lastige’ gevoelens na een ingrijpende gebeurtenis

ONZEKERHEID: 
Ongemak voelen bij sociale contacten, gevoel van minderwaardigheid, schaamte, verlegenheid, weinig assertief zijn, te zeer aanpassen,

RELATIONEEL (individueel): 
(individueel): Telkens tegen het zelfde aanlopen. Weer ongewenst single of nog steeds ongewenst single, relatie weer stuk gelopen door telkens de zelfde irritaties en conflicten, telkens tegen verkeerde partners aanlopen..,

ONVERWERKTE ERVARINGEN: 
ingrijpende ervaringen uit het verre of recente verleden, klachten na ingrijpende ervaring zoals een misdrijf, ongeval of getuige hier van zijn geweest, ingrijpende emotionele gebeurtenissen (verlies, scheiding, pesten, ontslag)  Zie ook EMDR

ONGEWENST GEDRAG STOPPEN:
Roken en ermee willen stoppen omdat roken jou stopt, overmatig eten/snoepen/drinken, nagelbijten, steeds weer vervallen in hetzelfde gedrag of dezelfde fout maken…,

BETER FUNCTIONEREN: 
Leren ontspannen, assertiever zijn, beter weten wat je wilt, betere concentratie bijvoorbeeld bij studeren, dichter bij zingeving en bezieling kunnen komen, ontdekken of bevorderen van vaardigheden. Meer plezier, zelfrespect, enthousiasme en levenskwaliteit hervinden…,

*LET OP: 
Bij sommige lichamelijke klachten alsook vage, onverklaarbare lichamelijke klachten geld verwijzing naar je huisarts om medische oorzaken uit te sluiten. Je verzoekt dan om een verwijsbrief welke je aan mij kunt voorleggen. Hypnotherapie is niet een vervanging van een behandeling bij je huisarts. Wel kan hypnotherapie als complementaire vorm van hulpverlening daarin vaak ondersteunend zijn.

HYPNOTHERAPIE IS AFGERADEN BIJ:
Zware psychiatrische problematiek
Psychotische stoornis
Ernstige depressie met suïcidaliteit 

Staat je klacht of thema er niet bij of heb je een vraag? Neem dan alsnog gerust Contact op met HypnoprevenT. In samenspraak kunnen we wellicht toch iets voor elkaar betekenen.

HypnoprevenT zet sinds 2010 moderne hypnotherapie in als methode voor hoofd, hart en lichaam.