hypnotherapie Tilburg en omstreken logo

Hypnotherapie in Tilburg e.o.

Wat is hypnotherapie

Hypnotherapie

Wat is hypnotherapie. Zoals helemaal de bedoeling is bij toneelhypnose wordt daar door een onwetend geselecteerde proefpersoon ‘macht’ toegekend aan de theatrale show-hypnotiseur. Die heeft slechts één doel: vermaak! Daarentegen bij therapeutische hypnose wordt zoveel mogelijk ‘jouw onbewuste eigen potentieel uitgenodigd. Dit heeft als doel: ‘met elkaar beweging te ontwikkelen richting verbetering, acceptatie, vermindering of oplossing’. Als jou dit aanspreekt dan is moderne hypnotherapie voor jou dé weg!

Met psycho-hypnotherapie ga je namelijk zonder tussenkomst van het beperkte rationeel, kritisch denkende deel (linker hersenhelft) naar dat domein van de onbewuste processen (rechter hersenhelft). Hier is een heel ander niveau van leren mogelijk en zijn er hulpbronnen voor oplossingen te vinden of te ontwikkelen.

'Jij en je onbewuste staan aan het roer’

Hulpvraag en doel

Wanneer we met elkaar de hulpvraag en doel helder hebben kan ‘het veranderproces’ beginnen. Je ervaart meer ruimte en rust om onbewust te leren. Zo ga je andere mogelijkheden en verbanden zien. Hierdoor ontstaat vanuit het onbewuste een ander denken, gedrag en voelen om tot verandering te kunnen komen. Je hebt het stuur weer in eigen handen. Het is een verschuiving van het ‘probleemniveau’ naar jouw ‘oplossingsniveau’.

Communicatie tussen jou en mij blijft daarbij mogelijk want is immers essentieel. Aldoor wordt er gewerkt vanuit wat jij wil en voor jou het meest passend is. De trance is daarbij overigens altijd door je zelf te onderbreken.

Voordelen tijdens en na de hypnotherapie:

  • Je hebt op een ander ervaringsniveau een meer integer, direct en accuraat contact met jezelf.
  • Andere keuzes, ideeën en mogelijkheden in je denken, gedrag en voelen komen binnen je bereik.
  • Het maakt je open, creatiever, vindingrijk, vanuit het innerlijke ervaren.
  • Vooral ontstaan er andere verbanden tussen bewuste en onbewuste leerprocessen.
  • Spontaan ontstaan er vaak heldere inzichten tijdens de sessie en daarna, bijvoorbeeld in een droom.
  • Onbewuste processen zijn te beïnvloeden ofwel te vertragen of te versnellen, te versterken of af te zwakken.
  • Oude belemmerende overtuigingen in beleven, denken en gedrag kunnen worden herzien.
  • Gewenst gedrag en denken kan worden geleerd.
  • Binnen moderne hypnotherapie is het onnodig pijnlijke oorzaken te herbeleven.

HypnoprevenT zet sinds 2010 moderne hypnotherapie in als methode voor hoofd, hart en lichaam.